Double Up ImpAct är ett initiativ för att ta tillvara kvinnors kapacitet som entreprenörer och samhällsbyggare i Sverige.

För att komma dit behöver vi utveckla synen på talang och sättet vi jobbar på när vi letar entreprenörstalanger i det nya näringslivet.

01

Det nya näringslivet dras med gamla problem

Näringslivet lider av svår obalans. Bara 11 % av VD:ar i börsbolagen är kvinnor. Bara 12 % av uppfinnarna är kvinnor. Ungefär 30 % av alla företag drivs av kvinnor. Men mindre än 1 % av riskkapitalet till nya bolag når kvinnors företag. 

Obalansen i näringslivet är inte en kvinnofråga. Det är en samhällsfråga. Och en demokratifråga. Vårt moderna teknikdrivna samhälle behöver utvecklas av och för både män och kvinnor. Det kommer att leda till bättre produkter och tjänster för alla. Och högre lönsamhet. Det visar data och fakta. Därför finns en enorm outnyttjad potential i att säkerställa att investeringskapital når personer med många olika bakgrunder. 

Sverige behöver modiga investerare och investeringskapital. Att investerare är beredda att ta risk för att få vara med och bygga framgångsrika bolag är viktigt och en språngbräda till nya företag och innovationer. Utan investerarnas riskvilja skulle bolag och idéer utvecklas långsammare. Det skulle ge Sverige sämre konkurrenskraft i vår globala värld. 

Samtidigt är det ett välkänt faktum att den absoluta majoriteten av investeringar i nya bolag i Sverige går till bolag grundade av män. Satsningarna har ökat dramatiskt – från 11 mdr 2017 till toppnoteringen 80 mdr 2021 och 58 mdr 2022. Totalt 234 miljarder. Av det har mindre än 1 % av kapitalet nått kvinnors bolag. Fördelningen har varit konstant under perioden. Och som man sår får man skörda. I det nya näringslivet hamnar kvinnor allt längre ifrån händelsernas centrum. Det behöver vi ändra på.

Under 2017-2021 investerades 234 miljarder i nya bolag i Sverige. Mindre än 1 % av kapitalet nådde kvinnors företag.

02

Double Up
to level out

Double Up ImpAct finns för att ta tillvara på kvinnors kapacitet som entreprenörer och samhällsbyggare i Sverige. Vi tror på att lösa problem som en innovativ entreprenör. Genom att agera agilt och ta små men tydliga steg framåt ökar chansen att vi lär oss om vad som behövs för att åstadkomma varaktig förändring.

En viktig pusselbit är att kraftigt öka investeringarna i kvinnors bolag. Vi menar att ett rimligt mål är att kvinnors andel av investeringskapitalet fördubblas varje år, från 1 % till 2 % till 4 % till 8 % till 16 % och så vidare – från en låg till nå med en successiv ökning över tid – tills att investeringar i kvinnors bolag är lika stora som i mäns bolag. 

På kort sikt kommer det att leda till att fler kvinnor startar företag. På lång sikt kommer fler företag som drivs av kvinnor att bidra till att ändra normer och synsätt kring entreprenörer och entreprenörskap. Det gäller inte minst inom tech. Att fler kvinnor driver företag skulle också bidra till att minska talangbristen, ge ökad lönsamhet i näringslivet och ökad konkurrenskraft för Sverige. 

På vägen erbjuder Double Up konkreta och handlingskraftiga bidrag till alla som letar entreprenörstalanger. Genom fakta och kunskap om entreprenörer och entreprenörskap, genom en talangguide för det nya näringslivet och i form av en diskussion om hur näringslivet kan säkra att investeringskapitalet når kvinnors bolag och dubblas upp.

Nyfiken på mer? Stay tuned!

03

Fem insikter om obalansen i näringslivet

“Obalansen i näringslivet är inte en kvinnofråga. Det är en samhällsfråga”

1

Det nya näringslivet dras med en gammal syn på talang.

Kompetensbristen har länge varit en stressfaktor för näringslivet. Svårigheten att sätta fingret på vad som krävs för framgång i en digital värld har bidragit till att odla myter om entreprenörer och entreprenörskap som gynnat män och missgynnat kvinnor. Konsekvensen av jakten på unicorns och regnbågar är att investeringarna i kvinnors bolag är få och låga.

2

Det pågår aktiviteter i näringsliv och politik för att öka kvinnors inflytande i näringslivet.

Det är bra. Problemet är att aktiviteterna som görs inte ger tillräckliga resultat. Det verkar inte vara brist på vilja som gör att utvecklingen går bakåt, men vår förmåga att lösa problemen brister. Därför behöver vi tänka nytt och annorlunda.

3

Det saknas transparens och tydlighet runt investeringskapitalet.

Frågan om hur kapitalet når – eller inte når entreprenörer, är i stora delar höljt i dunkel. Det är problematiskt och försvårar för kapitalet att nå kvinnors bolag. Däremot vet vi säkert att urvalet av entreprenörer är smalt och behöver breddas. Det saknas också en koppling mellan fakta och verklighet. Studier visar att fler kvinnor i näringslivet ger god lönsamhet. Trots det går majoriteten av investeringarna förbi kvinnors företag. 

4

Obalansen i näringslivet är inte en kvinnofråga. Det är en samhällsfråga.

Vårt moderna teknikdrivna samhälle behöver utvecklas av och för både män och kvinnor. Det kommer att leda till bättre produkter och tjänster för alla. Och högre lönsamhet. Det visar data och fakta. Därför finns en enorm outnyttjad potential i att säkerställa att investeringskapital når personer med många olika bakgrunder.

5

Sverige är ett av världens mest jämställda länder.

Trots det ligger vi på fjärde sämsta plats i EU avseende andelen kvinnor som driver företag. Bara Rumänien, Montenegro och Malta presterar sämre än Sverige. I alla andra länder i EU är andelen företag som drivs av kvinnor större. Samtidigt som vi hyllar det svenska start-up undret hamnar kvinnorna i det nya näringslivet allt längre från händelsernas centrum. Det behöver vi rätta till.

04

Fem insikter om möjliga lösningar

“I det nya näringslivet krävs en ny syn på talang”

1

I det nya näringslivet krävs en ny syn på talang.

Double Up menar att vi behöver minska fokus på risktagande och istället öka kunskaperna och bli bättre på att definiera och identifiera de förmågor som krävs för entreprenöriell framgång i det nya teknikdrivna näringslivet. Det kommer både att leda till att vi blir bättre på att hitta talangerna och att vi blir bättre på att träna upp deras förmågor. Precis som vi klarar av att utbilda läkare, lärare, jurister och många andra yrken.

2

One size does not fit all.

Det finns ingen enkel magisk lösning som gör att mer investeringskapital når kvinnors bolag. Double Up tror däremot att ett strukturerat och systematiskt arbete som bygger på kunskap om talangförsörjning – och en nyfiken och öppen approach som fokuserar på att ta små konkreta steg framåt har förutsättningar att leda till långsiktig, djupgående och varaktig förändring. Framförallt måste förslag till lösningar i större utsträckning ta sikte på att ändra systemet – inte kvinnorna. 

3

Bara den som kan reglerna kan vara med och spela spelet.

Double Up tror att tydliga spelregler för entreprenörer och investerare, baserade på fakta och kunskap, kan bidra till att skingra dimmorna och underlätta för kapitalet att nå entreprenörerna. Double Up tror också att det behövs ett bredare utbud av investeringskapital anpassat till entreprenörernas behov.

4

Vi behöver aktivera oss mot bias.

Alla människor påverkas av bias. Men för den som letar entreprenörstalanger är bias särskilt problematiskt eftersom den fungerar som snubbeltråd och hindrar oss att upptäcka talangerna. Det är dumt och dyrt. Double Up tror att viktiga motmedel är kunskap om effektiv talangförsörjning och ordning och reda i urvalsprocessen.

5

Sverige har potential att leda utvecklingen för ett jämställt näringsliv.

Vi är ett av världens mest jämställda länder. Trots det driver få kvinnor i Sverige företag. Genom att ställa tydliga krav på balans i näringslivet och mäta resultaten kan Sverige både ta vara på enorma affärsmöjligheter och öka konkurrenskraften. För det krävs att vi bestämmer oss för att ta ledarflaggan.

Nyfiken på mer?

Scroll to Top